suppkultur

 Et wiest scho laang näischt méi.
D'Iwerbevölkerung ass immens.
Et get nach jhust eppes z'Iessen:
Match Green, Cactus Yellow a Mono Black.
Wat sin dat dann nëmme fir Kichelcher,
aus wat kënnen si dann nëmme sin?
Ech färten datt di kleng Paschtéitercher
aus de Läiche vun de Mënsche bëschtin


  
 
 
 

Ech fure matt d'Schuppkar ahdjiiiiiep, djiiiiiep, djiiiiiep an d'Bësch.
Chef sot: "Nee, Schuppkar muß maachen: djipdjipdjipdjipdjipdjipdjip"
J'suis Belge et j'ai pas d'faute
'ch be va Bollendorf an hu na net genouch
I bin aus di Rusland, ich sein blau wi di Flasch'
I'm from India, I'm everywhere, Sir!
I'm in Kung - Fu, Osaka, Toyota, ha-ha-ha
Moi se Portugaa! Fordeschcort e Portugal
afure Merscheedsch a Larochette
I'm China Duck, one side ping, one side pong
I'm from London, God save the beer! Two beeeeeers or four beers?
Ich bin aus der Schwiiz, der Satz allein kostet 3 Franken 50 Rappen
Ech sin aus der Staadt, mai Bett ass gemat! 
 
 
 

I don't know why you leave me - to be alone what a dispear!
If I hurt you please forgive me, and if I cry, you needn't care.
I'm so lonely, blue and horny, please take pity on me sweety,
just remember happy hours I would come to you with flowers.
Please don't let me be without you,
all the days I'll have to go through,
I don't wanna do the last part all alone.
I came home the other day, I swear I don't understand,
I treat you nice in any way and you're suckin' off some other man...
If you don't change those evil ways and don't give me what I want,
you can bang your head all along the wall, you can squeak
and scream and all in all - you ain't gonna have no head at all! 
 
 
 

Schonn als Kand gouf gesot wat ëch maache soll, ma hei ma do a ma d'Box net voll!
Als Jéngi war ëch brav, si hu mer d'Krawatt ugedo'n, mee dat war e Fehler, ëch
konnt si nët verdro'n. Mäin Alen deen hat Geld, ëch war dat Deierst vun der Welt,
ann aawer war ëch eleng, an dofir...mamm Kapp an d'Mauer...
Matt 13 war ëch ab an zwar net ze knapp, matt 15 koum 'ch erem du gouf et grat
schlëmm, méng Frendin hat eng Bross, sie war ni wäit vum Schoss, dat war zwar kee
Genoss, mee dofir leider emsoss...mamm Kapp an d'Mauer...
't huèt ni ee mëch gefrot wat ëch da wëll, eleng wéinst méngen Hoèr sot jidereen:
"Deen ass mëll!". Wat fir di meescht normal dat ass fir mëch eegal, ebal e bëssen
anëscht bass De asozial. Wat ass da richtëch, ass nach wichtëch, schécks D'an de
Krisch mëch, wir ëch dann dichtëch? Mee dann nach léiwer:

MAMM KAPP AN D'MAUER, MAMM KAPP DUERCH D'MAUER.


  
 
 
 

Ech si scho vill ze vill laang hei gewièscht,
u Schlechtem léiers De dach hei dat meescht.
Domatt daß ëch hei sëtzen ass nach naischt ereecht,
oooh Schraasseg, wat gees Du m'r op de Geescht! Op de Geescht!!
Ierjendeppes war bei mir net ganz richtëch,
soss wär ëch kriminell dach net 'sou dichtëch.
Mëch anzëschparen, ass dat dann 'lo 'sou wichtëch?
Dobei huèt sie dach gelaacht, méng léif kleng Riechtëch...
 

Refrain: *)

Ech wëll 'rem heem, nëmmen heem, all méng schéin Dreem,
'ch wëll 'rem heem. Hey! ass een doheem?
 

Si hu mëch nu mol erwëscht mee ëch kennen der vill di lafen,
di kënnen sëch fir hir Gaunereien alles kafen.
Geld zitt zu Geld, eegal op et gefällt,
mee Här ass Här an Här bleift nawell gär.
Jideree kuckt no sëch an da kënnt - laang näischt méi,
jideree kuckt no sëch an da kënnt eng Dièr ouni Klensch!
Ma mer e Bal, well d'Féiß gin eis kal?
Komme mer net gewëß, da kréi' mer eng gudd an d'Schchchhhh...

Heinsdo ass et schlëmmer do iwer wéi hei bannen,
mee eng Kéier ass 't eriwer, da kann ëch hei verschwannen.
Ech hoffen op eng Chance, 't moß keng extra sin,
'ch wëll nëmmen rem ufänken normal ze gin.
E 6er am Lotto, dee kënnt et fräi sin,
da wire mir och fein, hei géif keen eis méi gesin,
och mir hätten e Stéck vun deem grouße Kichelchen,
well eppes ass sëcher: wee klaut huèt net genuch!!

*) de Refrain gouf gesong vun de Jongen am Prisong!
mir haten d'Erlaabnis vum Procureur Général fir sie opzehuèlen
Den Här Jean Stackdaaf wollt 'kee Knéifall
virum Procureur maachen' ( = Originaltoun)
soss wär den RTL mattgaang fir ze filmen.
Nach engker merci dem Mett Zlatnik!
 
 
 
 
-------


 


 
 
 
-------
 
 

Huès De gemierkt, di lescht Strof?
Jo, mee déi huèt dach dohanne guèr net gereimt, he gedu!
Jo, so, mee, dat muß dach eng Ursaach hun, he gedu, ma nawell!
Jo, so, mee wart emol, eeee Moment, 't ass wòuer, ëch froen 'lo einfach!
Firwat reimt dat dohannen net? An iwerhapt,

d'Haptsaach: 't ass eegal, ne' diert!

Are you ready? A one, a two, a one...
't kann ee jo aawer net gudd sòen:
'wee klaut huèt net genichelchen'!
Jo mee wir et dann net eewer villäicht besser:
" wee klaut huèt net genuch um Bichelchen"?
10 Joèr dono:
Nee, so, wir et dann net eewer villäicht besser:
"wee klaut huèt en déckt Bichelchen"?
100 Joèr dono: So, wär et dann net besser,
hei huèt iwerhapt keen e Bichelche geklaut?

(et get der allerdings och di kréien ni genuch,
ob se klauen, oder nichelchen...)
 
 
 
 
 
 

(4/4-Partei)

Haut kommen ëch heem, nach ganz an den Dreem.
Net aus der Disco mee vu San Francisco.
Scho wackelt eng Rideau, 't ass Här a Mad Dame Tibeau,
huès De 'souer nièwt Der wunnen, 'ch kann Der so'en:
dat ass esou glungen.

Aktioun - géint domm Noperen - Aktioun...

Mee wat solls De maachen, Du kanns se net verkafen!?!
Wee wëllt schon domm Noperen, dat wir'n dach immens Toperten!
All moies en Dommen opsto'n, komm kuck mol hei an d' Strooss.
't ass méi wi een deen opsteet a gescheit ass do keng Mooss!

Dommdommdaboneewidommdommdaboesoudommnawellsuperdomm

Matt hinnen ass ee geplot, si méiche m'r am léifsten de Stot:
blitz, blink a schrupp mamm Stauber, ganz sauber - wat en Zauber!
D'Police kann do och naischt maachen, fänken héchstens u matt laachen.
Wanns De sees et ging elo duèr, da fannen si keng Spuèr.

Si bekëmmeren sëch em alles - a wëllen et genau wëssen,
an ass et och nëmmen fir driwer ze schnëssen.
Ech hun es esou sat wi matt den Ierbëssen.
Vierwat kënnen si mir dann net méng Rou looßen?
Ech muß hinnen eng spillen, si hun se verdéngt! Si
gi mer op d'Nerven, 't ass op d' mannst fir d'100zéngt!
Ech packe mëch guèr ne' méi, et geet 'lo grat duèr,
si kréien ee leçon, ma da gin s'et gewuèr...

"Ehë, déi hu mer gar: den Auto net propper gewäsch,
mee hei déck Bake man. Wat ass? Sichs De mëch??
So, wëlls du Streech?!!!!! Ech huèlen Ièch op d' Geriecht!
Dat ass 't dach fréier bei eis net gin.
Hu mir dat do dann néidëch? An iwerhapt, huèlt Ären Hond an d'Léngt,
e pisst ëmmer bei eise Boam. Kuck hir Schong, da wees Dallas,
da kenns De hire Kack-Kack-Charakter"

Wat d'Pond Kieschte kascht, dat wëssen si elo,
't ass vill méi rouëch, well 't ass kee
mi do. Keen Domme méi dee gackert, keng Rideau méi di wackelt,
ëch hun si matt der Flütt einfach fortgelackelt.
D' Melodie war banal, déi vu FOOL KID gung duèr,
du si si getrëppelt, ëch wees (haut nach) net wuèr.
Eddi a gutt fort, an ëch wëll Ièch nach soèn:
kommt niiiii méi erem, fir mëch ze ploèn...
soss kënnt de WILL!


 « Merci Villmols »

Raoul « MUMSKI » fir de Seh küri Tee, rutti äräpp;
Christophe PULTZ fir d'Intro vun, an d'Mauer sellwer;
Guy « Mossbip » MOSSONG fir d'Chaosduddel op A. D. N.;
DANIELE fir Asaatz matt wonnerbaren Nerven;
Mett ZLATNIK fir den tsycholorësche Beieschtand am Prisong;
Paul KREMER fir d'Haptsaach di souwisou eegal ass;
Serge TONNAR fir d'Direckt Dosin;
Tom Hanks well hièn eis esou léif gelaacht huèt;
Procureur Général fir d'Erlabnis, d'Jongen am Prisong opzehuèlen;
FZ, Pierre Franck, Alain de Ron, Fonds Culturel National, Soilent Green,

an all deenen, di mer gièss hun an aawer och sollte merci gesot kréien.

"Nee Merci": dem Chuck Chirack (no more toys for the dirty boys!)

Luxus - 1995