CAUTION!
SUBVERSIVE MATERIAL 
   
   
Musicker:
Claude FANCK - L.U.R.K.
Coco Rico WINANNIE - L.U.R.K.
Winnie BULLS - Gitar, B-Vocals
Romain JUNGEJUNG, Bass
   
   
Guests:
Thierry Wan Verrecke,Terri Cinch,
Poli Turbani, Marscell Vennlacher, 
Danièle + Raoul Mumski, K-rin 10000 Volts,
Bob Sylvester, Guy Mossbip, Gobbi Roebbels
ann de Minister vun der Doud-Doud-Angscht,
all appear through their own court easy.

Abe Laboriel, Marcus Miller & John Patitucci
appear through courtesy of Spectrasonics.

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 

funny
international
'Sunken Sailor'
Reviews


 

Hey man! I'd like to have 
some French Fries and a big Coke. Hi man,
hi, I would like to have a Cheeseburger,
some French Fries and a big Coke.

What? No, I said: 
I'd like to have a Giantburger, 
some French Fries and a big Coke,
little ketchup with it, please...

What? Why don't you sell any Burgers?? 
I thought it was Mac Dzzzzds over here, 
you know?! Aah, just beside here, 
OK. Now I tell you this: So you 
got beer? Yeah, sure, you got beer. 

Yeah, I want a little beer, yes!
What? A beer, like a beer, like to 
have a beer, fuckin' shit: I'm a sailor.
Sailin' over the ocean just to come in here
and you don't want to give me any beer?
Fuck man! Fuck!! No I'm not drunk, man.

Give me a beer, don't mess around with me, 
come on, I said: I'm a sailor. Come on,
please, just give me one little beer...
and a big Coke. Heh? Man, you know where
I'm coming from? You know from where I'm
comin'? You know how you're talkin' to me? 
Fuckin' shit, give me that bear now!

You know what? I'm gonna...I'm really angry
about this, but...I...I'm gonna kill you, I'm...
Give me that beer! He won't give me anything.
Hey man, you can't do that to me, I mean...HEY!
Are you listening to me? Come back here!!
I want a beer, man, for God's sake! 
I really gonna kill you, I have to do it.

What? What? No, not on me...no, no, no...
Aaaah, fuck, aaaaaoohhh. It's alright,
I don't want no beer anymore! OK, I'm
leavin', bye! Yes, yes, I know,
I'm drunk, I'm drunk. Good bye, see you later
and all that fuckin' shit...what? 
Aaaohhh, no, watch out!
 

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Mon sale ami 
est si ravi au lit.
Depuis qu'elle est morte, Adèle
j'tends plutôt vers Michel.

N'est-ce pas gai, dis
J'adore ses jambons de charme.
Mozart est là,
mais il les cache à tort.

Tu en as marre, Etto
tu t'plains qu'elle passe, ta vie?
Quand même, t'as la télé,
et puis, quelle Porsche t'as.
Pépère, honi sois-tu, 
t'as Paul en ta faveur. 
Il décapite sa marguerite:


 

Il m'aime: 
un peu,
beaucoup,
passionnément,
à la folie,
pas du tout.
Oooh!

 

Etto, non, tu as tort, t'es l'initié! 
Et parmi ceux qui en tirent profit,
arrête de plaindre les agneaux qui
bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêlent.

   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   

This is the story of Jimmi Lee Wampach.
Played guitar very smooth but not on an Ampeg.

Buried in 1970, he stayed there in peace and love.
He didn't care anymore about people above.

But now, BETTENOM™ decided, to take him out. 
Out of the grave, illegallegallegallegally,
for publicity.

They didn't know that Jimmi is still in the show
and there isn't missing much to make him

go-Go-GO: Jimmi BE GOOD

Well, they got Jimmi out and drive him away
to the U. M. R. K., just for a day.

They lay him down on a
Digital Refreshing Liposome Board,
really busy for a photo-super-session,
oh have mercy, Lord.

Leaving the room for a
while, let the radio on,
oh, what the hell are they 
playin' there, it turns Jimmi on.

Opening an eye or two and 
slowly gets up from the table,
escapes from the place, 
decided to eliminate the pitiable.

Mikee plays the c(r)oquette again on a 
Beat-it-abourg stage. Jimmi Lee Wampach
attacks from the front with a taring rage.
He comes very close, bites off his nose:

STERILOMANIAC - is out of function.
 

   
   
   
 
*)

d'Geschicht vun deenen 2 Schwësteren
(di eng dovun, di konnt bis zwee zièlen)

Jo mee dat aus dem FF! 
Ech hun en IQ, a wann nët OB, dann awer 1. FC!
Ech hun och en CX matt vill PS 

an dat ass OK!

Mee ech hun och eng Schwëster:
hatt ka säin ABC ganz gudd...

't kritt den RMG a fiert BMW, 
't huèt GMS a' GSM,
't wunnt mam PVC am HLM 

an dat ass OK!

't bezillt séng TVA, 't mëcht FKK, 
him gefällt den HIV um ARD
an um RTL de BSE

an dat ass OK! 

PLO, CRS op VHS. 
PDG, LSD, SOS, RIP.
Matt CFL fiert hatt op SPA,
iwert d'BRD an d'USA, 
do mëcht et säin CAP
bei der RAF, AEG oder dem MLF

an dat ass OK!

   
   
*) MIR waren di éischt:

'mfg' vu fanta-4 war de remake!

Mir ware laang vir. 
Mee, sie sin Vullemetti'en.
Sie coveren eis, a maache Milliounen...

No enger 2 Reihen-e-mail vun mir un fanta4, 
mat link op d'LUXUS-Lidd 'Zwisters' 
(deemols z.B. bei mp3.com ze lauschteren 
ann erofzelueden - d'CD war och ewell eraus)
huet den Här SMUDO, höchstperséinlech, 
mir direckt ugeruff, fir seng 
formidabel Arroganz och iwert Telefon 
ze demonstréieren. Kee Witz.

Ech sollt se u'sichen, mee ech si' jo fein.
 

   
 
   
   
   
   

original Uèlzechtswaaßer®, geguerjelt
aus enger Villeroy & Boch's Taas 
(Bluttsëffer nach drann)

 

 

   
   
 
   

  Danz

LUXUS wëlt dozou beidro'en, 
fir di Jéinisch Sprooch z'erhalen;
dofir hei, matt Iwersetzung, 
den Text vum Tschikängi
 
 

Span op d'Kléck et hockt jus Téckerchen,
dock mer Scheifléken matt den Trëttléken.
spanen = kucken, Kléck/Téckerchen = Auer, 
hocken = sin, jus = 10, docken = gin, 
Schéifléken/Trëttléken = Strëmp/Schong

Fellekeschnall well ech hu Fock,
d'Schackelcher schmonk net wi beim Schnock.
Felleken/Schackelcher(schnall) = Gromperen(zopp),
Fock = Honger, schmonk = fett, Schnock = Polizist

Stéck mer Kitten, dock mer Bich,
Quatz, Masommen a boren Droot.
stécken = gin, 
Kitten/Bich/Quatz/Masommen/boren Droot =
Mënz/Goss/Péil/Spéin/Wäck/Knäpp/Mécken

Kee Wëllem, bäis Wintës an déng Kloft,
schéiwe Plattféissen, daat get doft!
Wëllem = Sou, Wintës = 20F/Gold, Kloft = Kleedong,
Plattféisse schéiwen = danze goèn, doft = gudd/schéin

Zwëss, kimmel, dolles Gendaarm,
stomps de, kriss de de Schneiwert gekufft!
zwëss, kimmel, dolles = 2, 3, 4, 
Gendaarm = Drëppche vum Sou, stompen = streiden, 
Schneiwert = Gesiicht, kuffen = schloèn

Blo'en, Péckes, Schnick a Schnorres,
Klénkert kuff d'Schmull an dibber nobes.
Bloèn/Péckes/Schnick/Schnorres = Drëpp, 
Klénkert = Sabbeler, Schmull = Mond, 
dibber nobes = so naischt

Hëpp an de Klanner, de Glopopsiechter,
Schmuèrgel an d'Schnut, da schiben ech,
Klanner = Kostümm, Glopopsiechter = Zylinderhutt,
Schmuèrgel = Päif, Schnut = Schnëss, schiben = fortgoèn

quant gewammescht de Grandische flanzen,
Plattféissen, datt d'Knutse jenssen.
gewammescht = gekleed, Grandische flanzen = bretzen,
Plattféissen = danzen, Knutsen = Schanken, 
jenssen = jéimeren

eng Moss, e Keff wi eng Drecksbratschel,
Schmuckert, Schmus, Plattféis-Watschelwatschel
Moss = Fra, Keff = Hënner, Drecksbratschel = Int,
Schmuckert = Kuss, Schmus = Geschwätz

eng quant Schéck mee hockt eng Kläftchen,
span säi Knëff soss schuppt dech de Stäppchen!
quant = schéin, Schéck = Nuès, Kläftchen = Klaatsch, 
Knëff = staarke Jong,
schuppt dech de Stäppche = hëlt dech der Deiwel

Dee Schnuffert mer de Kis gezoppt,
hu missen diichten fir all Gendaarm.
Schnuffert = Déif, Kis = Geldbeidel,
zoppen = klauen, diichten = heeschen

Deen do net stompt hockt stapp a Schautert,
dee stroumt sott, Schmuckert gouf jaukert.
stapp = liichtsënnech, schautert = geckech,
stroumen = lafen, sott = domm, jaukert = deier

Knaus du deen Hautz, so, du Klont? 
Schuff dech! Schaipche schefft Batze vun nobes.
Kenns du dee Mann/Papp/Bauer, du schmuddelech Fra?
Pass op! Aaremséileje Kärel versteet guèr naischt

Am Raipert de Kittenilles geschnufft,
mam Reedel em quant de Stuurz gekufft.
Raipert = Täsch, Kittenilles = Portmonni, 
Reedel = Staang, Stuurz = Kap

"Bachel net, jenss net, dock méng Kitten,
da schéif swënns soss hocks de pleiten!"
baachelen = pissen, 
schéif swënns soss hocks de pleiten =
ma dech ewech soss bass de doud

Am Pokes de Poufert spant e mech stappes,
mee deem Fitschert wibbelt de Wappes.
Pokes = Täsch, Poufert = Revolver/Flënt, 
stappes = verbassen, Fitschert = dreckeje Schmeechler

Oh mäin Hibbes, ooh mäi Kibbes,
ech hocke schlommeren, du hoù're Schask.
Hibbes/Kibbes = Kapp, schlommeren = schlofen, 
Schask = Soff

Holter, Schontkéckert, schmonk mer de Gatt,
scheffe Schaufel, Schineejel schéif quant...
Meeschter, Drecksak, leck mech am Keff, 
scheffe Schaufel = et geet mer schlecht,
Schineejel = Aarbecht, schéif quant = äddi
 

   
   
   
 
   
 
guitarsolo on 'wueste gobbi'
 


 

   
 
   
 

 
   
 
-----------------
   
 
 
 
Johny Chicago originally released
on Andy Bausch's "Soundtrax" - 1991

Recorded on a Clarion 4/Track Cassette-Deck
feat. Ralph Schiltz on Strat


 

Merci: Alain de Ron, Peter Gorges, P.K., Jos. Tockert, Monty Python...

     Copyright "fausti"-pictures by Luxus, Rico Winandy & Nancy Hoffman

   
   
   
   
   
 

 
 
this music is so deep that even KOJAK would struggle to get to the bottom of it.